سامانه 137
سامانه دریافت شکایات مردمی
شهرداری کوهسار (بازرسی)
شهروند گرامی ؛ به منظور پاسخگویی هر چه سریعتر به شکایات و درخواستهای شما و با هدف جلوگیری از مراجعات حضوری و کاهش هزینه ها و همچنین احترام به حقوق شهروندی ،‌ سامانه ثبت شکایات ، پیشنهادات و انتقادات مردمی بازرسی شهرداری کوهسار راه اندازی گردیده است. خواهشمند است ضمن تکمیل فرم ذیل ، شماره پیگیری خود را جهت پیگیری های بعدی یادداشت نمایید.
CaptchaImage

اعداد بالا را قسمت ذیل وارد نمایید